תקנות

כללי

תקנון זה מפרט את עקרונות הזמנת החדרים ב – HooHa וכן תנאים והגבלות נוספים. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון לבין טופס אישור הזמנה אשר נשלח ללקוח ונחתם על ידו, ייחשב הכתוב בטופס אישור ההזמנה כקובע.

פרטי הלקוח

בעת ביצוע הזמנה באמצעות הטלפון או Email יידרש הלקוח לספק ל – HooHa פרטים אישיים הכוללים: שם מלא, טלפון, מס’ כרטיס אשראי ותוקף כרטיס אשראי (להלן: “פרטי הלקוח”).

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה באמצעות הטלפון או Email בלבד. במעמד ההזמנה יגבו דמי רישום של 20% מערך ההזמנה.

 1. ביצוע הזמנה באמצעותEmail: הזמנה אוטומטית On-Line תיעשה באמצעות האתרים:hostelworld.com ,hostelbookers.com ,hosteltraveler.com או אתרי המשנה המקושרים אליהם בלבד. ניתן לשלוח Email ובו פרטי בקשת ההזמנה ל – HooHa, אך הזמנה זו אינה תקפה עד לאישורה הטלפוני ע”י נציג HooHa.
 2. 2.  ביצוע הזמנה טלפונית:הזמנה זו מאושרת באופן מידי, ולאחר שנציג HooHa קיבל מהמזמין טלפונית את פרטי הלקוח.
 3. טופס אישור הזמנה:במקרים בהם נשלח ללקוח טופס אישור הזמנה (להזמנות גדולות, סגירת בית עבור קבוצה וכו’), ההזמנה תהיה תקפה רק לאחר קבלת הטופס חתום ומלא בפקס או ב- Email מעת הלקוח. במקרים בהם נדרשה גם מקדמה תהיה ההזמנה תקפה רק לאחר קבלת הטופס חתום ומלא בפקס או ב- Email מעת הלקוח  ולאחר העברת כספי המקדמה ל – HooHa.

מדיניות ביטול הזמנות

 1. אורח שיבטל הזמנתו עד 7ימים לפני מועד האירוח לא יחוייב בדמי ביטול. ביטול בטווח של  7 ימים או פחות ממועד האירוח יחוייב בסך 80% מערך ההזמנה (כולל דמי הרישום). דמי הרישום אשר שולמו ע”י הלקוח לא יוחזרו במידה וההזמנה בוטלה ע”י הלקוח.
 2. למזמינים תינתן אפשרות אחת לביצוע שינוי בפרק זמן של שלושה חודשים ובתנאי שהשינוי לא יעשה בפרק זמן של 7ימים לפני ההגעה.
 3. אורחים אשר הזמנתם התבצעה באמצעות טופס אישור הזמנה יחוייבו בדמי ביטול ככתוב בטופס אישור ההזמנה.

ביטול הזמנות לחגים, יולי אוגוסט ואירועי תרבות וספורט

 1. באופניים טובות שווה להשקיע, כי הן תלוונה אתכם בכיף גדול לאורך שנים. גם כשאתם עורכים אירוע של פעם בחיים, שווה להשקיע בכל נקודה. הזמנות לאירועים יוקרתיות ומעוצבות, מוזיקה ברמה אחת יותר ואפילו מנה אחרונה מפנקת, ייעשו לכם את כל ההבדל!
 2. אורח שיבטל הזמנתו עד 14 ימים לפני מועד האירוח יחוייב ב- 25% דמי ביטול מערך ההזמנה.
 3. במידה וביטול ההזמנה יעשה 14 ימים לפני מועד האירוח ועד ל- 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב האורח בסך של 50% דמי ביטול מערך ההזמנה הכולל.
 4. במידה וביטול ההזמנה יעשה פחות מ- 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב האורח ב- 80%  דמי ביטול מערך ההזמנה הכולל.
 5. למזמינים תינתן אפשרות אחת לביצוע שינוי בפרק זמן של שלושה חודשים ובתנאי שהשינוי לא יעשה בפרק זמן של 72 שעות לפני מועד האירוח.
 6. אורחים אשר הזמנתם התבצעה באמצעות טופס אישור הזמנה יחוייבו בדמי ביטול ככתוב בטופס אישור ההזמנה.
 7. במידה והאורח יבטל הזמנתו לאחר ביצוע שינוי בהזמנה, יחוייב ב- 50% דמי ביטול מערך ההזמנה המקורית.

תנאים והגבלות

 1. HooHaזכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
 2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.
 3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים או ביורו יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע ליום ביצוע ההזמנה על ידי בנק ישראל.
 4. שהות המזמין ב – HooHa תחל מיום ההזמנה בשעה 14:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה (בשבת וחג העזיבה עד שעה 14:00).  כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת HooHa בלבד ותחוייב בתשלום.
 5. תינוק יחשב מי שגילו עד שלוש.
 6. אין כפל מבצעים והנחות.
 7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 17 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח ב- HooHa הינה למבוגרים מעל גיל 12 בלבד או בלא הגבלת גיל במקרה של סגירת הבית עבור קבוצה.
 8. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
 9. אין להכניס כלבים ל – HooHa.
 10. הרחצה בבריכה באחריות הרוחצים בלבד – בבריכה אין מציל.

מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם HooHa ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין HooHa אחראי על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הלקוח ו/או מודפסות על ידי הלקוח מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.